سازه های فلزی

سازه های فلزی

اکتبر 3, 2020
سازه طاقی

سازه طاقی

سازه طاقی سایر سازه ها : سازه طاقی شکل، پل کمانی شکل، پل تیری، پل کابلی، پل معلق و پل خرپایی. سازه طاقی از دیرباز جز […]
اکتبر 3, 2020
سازه خرپا

سازه خرپا

سازه خرپا سازه از پیش تقویت‌ شده، سازه خرپا سازه خرپا از جملهٔ ساده‌ترین سازه‌های باربر هستند که در کل به عنوان سازه‌ خمشی عمل نموده […]
اکتبر 3, 2020
سازه شبکه‌ ای

سازه شبکه‌ ای

سازه شبکه‌ ای سازه شبکه‌ ای : شامل سازه فولادی مشبک و گنبدی است. سازه شبکه‌ ای از جمله بهترین و مقرون به صرفه ترین سازه […]
اکتبر 3, 2020
سازه قابی

سازه قابی

سازه قابی سازه قابی : با استفاده از تیرها و ستون‌ ها ایجاد می‌ شود. در سازه قابی فلزی از انواع قاب ها در اسکلت فلزی […]
اکتبر 3, 2020
اسکلت فلزی

اسکلت فلزی

اسکلت فلزی اسکلت فلزی : اسکلت فلزی متشکل از فولاد، تیر و ستون می باشد. ستون های سازه اسکلت فلزی به دو صورت عمودی و افقی […]
اکتبر 2, 2020
تیر های فلزی

تیر های فلزی

تیر های فلزی تیر های فلزی : تیر های فلزی یکی از اعضاء اصلی در مجموعهٔ المان‌های مورد استفاده در سازه‌های ساختمانی است. در واقع وظیفه […]
خدمات بازرگانی